Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1 Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst...
Author:  Emiel Sanders

5 downloads 160 Views 294KB Size

Recommend Documents