Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digita...
Author:  Nele Verstraeten

8 downloads 167 Views 94KB Size

Recommend Documents