Abstrak: Allah swt. menurunkan syariat kepada umat manusia

1 MAQĀṢID AL-SYARĪ AH AL-SYĀṬIBĪ DAN AKTUALISASINYA DALAM NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA Agustan Ahmad PPs STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 2...
Author:  Liani Kurniawan

20 downloads 335 Views 182KB Size

Recommend Documents