BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh-

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Allah SWT menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada-nya. Dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, ma...
Author:  Suharto Oesman

24 downloads 218 Views 464KB Size

Recommend Documents