2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

1 EUROPEES PARLEMENT Zittingsdocument B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenk...

7 downloads 200 Views 124KB Size

Recommend Documents