2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

1 Příprava integrované strategie rozvoje území SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, pr...

22 downloads 93 Views 2MB Size