ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil s událostmi minulého msíce a s tmi, které oekáváme v dalším období. ...

51 downloads 485 Views 2MB Size