Zobrazovací jednotky

1 1 Základní dělení Podle principu zobrazování: S katodovou obrazovkou, LCD, Plazmové, Elektroluminiscenčn&i...
Author:  Klára Dušková

81 downloads 400 Views 2MB Size