Zobrazovací jednotky

1 1 Základní dělení Podle principu zobrazování: S katodovou obrazovkou, LCD, Plazmové, Elektroluminiscenčn&i...
Author:  Klára Dušková

79 downloads 382 Views 2MB Size