Změna č. 1 ÚP Uherčice řízení o ÚP, Studio Region, Zelná 13, Brno. Tel: Květen 2010

1 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistic...
Author:  Lucie Jarošová

4 downloads 79 Views 93KB Size