Zřizovací listina. a zřizovací listina nyní zní takto:

1 D O D A T E K č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18...
Author:  Oldřich Matoušek

20 downloads 383 Views 338KB Size