Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

1 XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Do...

4 downloads 103 Views 270KB Size