Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

1 Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om uur ten kantore van de ven...
Author:  Ida Vos

60 downloads 157 Views 212KB Size

Recommend Documents