VLIV NANOČÁSTIC NA VLASTNOSTI TVRDÝCH POLYURETHANOVÝCH PĚN

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY Ž...
Author:  Marek Malý

42 downloads 538 Views 6MB Size

Recommend Documents