i. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí

1 Creep (kríp) tečení i. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí ii. Zkoušení creepové...
Author:  Lenka Nováková

443 downloads 1542 Views 2MB Size

Recommend Documents