VLIV ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTÍCH OCELÍ

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STR...
Author:  Jiří Němeček

114 downloads 413 Views 4MB Size

Recommend Documents