Úloha 1: Lineární kalibrace

1 Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči...

58 downloads 166 Views 617KB Size