Trojúhelníky. Kapitola 4

1 Kapitola 4 Trojúhelníky Nemyslel jsem si, že tak pěkně využijete objevu slečny Leavittové týkajícího se vztahu mezi periodou a absolutní jasností. H...
Author:  Monika Veselá

8 downloads 124 Views 126KB Size