Trianon és a magyar írók

1 magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth ...
Author:  Bence Illés

5 downloads 207 Views 1MB Size