TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

1 TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Přehled Molekulárně-biologický ú...
Author:  Erik Macháček

15 downloads 222 Views 1MB Size

Recommend Documents