TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

1 TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Komponenty nukleových kyselin Nukleotid DNA deoxyguanosid monofosfát (dgm...
Author:  Simona Svobodová

132 downloads 425 Views 3MB Size

Recommend Documents