stanovuji podmínky přijetí ke studiu

1 Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské faku...
Author:  Hana Moravcová

55 downloads 236 Views 76KB Size