SROVNÁNÍ VYBRANÝCH PEVNOSTNÍCH TAHOVÝCH PARAMETR BETON

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBN...
Author:  Hana Marešová

180 downloads 281 Views 6MB Size

Recommend Documents