Release notes Handel & Logistiek versie 9.0

1 Ook nu is er weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals "intercompany te synchroniseren tabellen", "het ku...

5 downloads 201 Views 1MB Size