pozn.: Číslování TS bylo zavedeno pouze pro potřeby této dokumentace, STE RZ Kralupy nepoužívá číslování, pouze pojmenování stanic

1 13. ZÁSOBOVÁNĺ ELEKTRICKOU ENERGIĺ 13.1 Stávající stav Síť vn a vvn V celém řešeném území bylo zjištěno celkem 67 transformačních stanic, z toho 42 ...
Author:  Patrik Kovář

22 downloads 93 Views 302KB Size