Použití antioxidantů v technologii výroby konzervárenských produktů a jejich vliv na kvalitu

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Použití antioxidantů v technologii výroby kon...
Author:  Ivana Hrušková

84 downloads 421 Views 2MB Size