VLIV VÝIVY A HNOJENÍ NA KVALITU OKOPANIN

1 VLIV VÝIVY A HNOJENÍ NA KVALITU OKOPANIN Richter,R. - H ivna,l. Okopaniny vytvá ejí velké mnoství biomasy se zna ným obsahem zásobních látek ve form...
Author:  Šimon Vlček

23 downloads 321 Views 337KB Size