PERBANDINGAN NILAI PENDIDIKAN KEMANUSIAAN DALAM NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN KARYA ABIDAH EL KHALIEQY DAN FATIHAH CINTA KARYAAMIE EL FARABY

1 Perbandingan Nilai Pendidikan Kemanusiaan (Dhanik Rokhilati) 71 PERBANDINGAN NILAI PENDIDIKAN KEMANUSIAAN DALAM NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN KAR...
Author:  Shinta Pranata

18 downloads 147 Views 51KB Size

Recommend Documents