of belangenorganisaties hebben een reactie ingediend:

1 Nota van vooroverleg en inspraak ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 (In de toelichting van het voorliggende ontwe...
Author:  Veerle Coppens

36 downloads 94 Views 249KB Size

Recommend Documents