OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů

1 OBEC BRLOH Směrnice o oběhu účetních dokladů2 Čl. 1 Účel a rozsah směrnice ()1 Zákon 1 ukládá účetní jednotce vést účetnictví správné, úplné, průkaz...
Author:  Marie Beranová

5 downloads 124 Views 122KB Size