Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

1 Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci pr...
Author:  Miroslav Bílek

3 downloads 194 Views 459KB Size