Matematika ve středověké Evropě

1 Matematika ve středověké Evropě Kružby gotických oken In: Jindřich Bečvář (editor): Matematika ve středověké Evropě. (Czech). Praha: Prometheus, pp ...
Author:  Zbyněk Jelínek

3 downloads 83 Views 2MB Size