Matematika ve středověké Evropě

1 Matematika ve středověké Evropě Pavel Šišma Arabská matematika In: Jindřich Bečvář (editor): Matematika ve středo...
Author:  Tadeáš Slavík

9 downloads 61 Views 12MB Size