Marta Vohlídalová

1 ností v populaci (u úplných podle podílu žen a mužů v populaci, u neúplných podle podílu neúplných typů domácností s ženou nebo mužem v čele). 3 Dat...
Author:  Luboš Černý

29 downloads 174 Views 607KB Size