JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

1 könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egy...
Author:  Gizella Horváth

9 downloads 97 Views 404KB Size