Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS

1 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETERŮ METODOU GC-MS 1 Účel a rozsah Postup je určen pro kvantitativní ...
Author:  Lukáš Zeman

37 downloads 87 Views 153KB Size

Recommend Documents