Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PERSISTENTNÍCH ORGANOCHLOROVÝCH PESTICIDŮ METODOU GC-MS

1 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PERSISTENTNÍCH ORGANOCHLOROVÝCH PESTICIDŮ METODOU G...
Author:  Petra Konečná

14 downloads 54 Views 558KB Size

Recommend Documents