Jak zvládnout první dny ve školce

1 ŠKOLKA, ŠKOLKA, ŠKOLKA. Jak zvládnout první dny ve školce Vývoj kaţdého dítěte je velmi individuální. Proto můţe být obtíţné určit ten "správný věk"...
Author:  Karla Dušková

44 downloads 269 Views 219KB Size