Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

1 Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bud...

78 downloads 204 Views 779KB Size