#include

1 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> int main(void) { int dcislo, kolikbcislic ...
Author:  Otakar Vítek

24 downloads 116 Views 88KB Size