I. PENDAHULUAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu tujuan Negara sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind...
Author:  Hendri Sumadi

1 downloads 183 Views 632KB Size

Recommend Documents