Eerste reactie van patiënten na het ontstaan van een beroerte