Duplicitní zhoubné nádory u pacientů s karcinomy hlavy a krku. Second primary tumors in patients with head and neck cancers

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika otorinolaryngologická Petra Sůrová Duplicitní zhoubn&eacut...
Author:  Irena Kolářová

107 downloads 192 Views 540KB Size