Comfigrip irons Please read and keep these instructions. Žehličky Comfigrip Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je

1 40700&15MCZ-ComfigripRev1-Font 25/9/06 5:18 pm Page 1 Comfigrip irons Please read and keep these instructions Žehličky Comfigrip Přečtěte si tyto po...

7 downloads 200 Views 356KB Size

Recommend Documents