Chosen Adjustments of Accounting Data at Calculation of the EVA indicator and their Effects on the Items of Financial Statements

1 Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů Chosen Adjustments of Accounting Data ...
Author:  Jiří Beran

4 downloads 147 Views 192KB Size

Recommend Documents