Charakteristika: Co je to šikanování?

1 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha MPP CÍL: vytvoření bezpečného a spolupracujícího školního prostředí Vychází z Metodického pokynu ministra školství,...

4 downloads 149 Views 377KB Size