Besluit van 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen

1 Concept 9 januari 2013 Besluit van 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energ...
Author:  Julia Peters

1 downloads 119 Views 290KB Size

Recommend Documents