BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

1 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS A. Deskripsi Teori 1. Mindset a. Pengertian mindset Mindset terdiri atas dua kata: mind dan set. Mind ...
Author:  Yandi Johan

249 downloads 184 Views 195KB Size