BAB I PENDAHULUAN. berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah. Peserta didik yang berada pada Sekolah Dasar kelas satu, dua, dan tiga berada pada rentangan usia dini...
Author:  Fanny Sasmita

138 downloads 220 Views 22KB Size

Recommend Documents