BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Dalam segala aspek kehidupan, manusia tidak dapat dilepaskan dari

1 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam segala aspek kehidupan, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Bahkan komunikasi telah...
Author:  Sri Kusuma

153 downloads 721 Views 2MB Size

Recommend Documents