Assessment of organizational culture of hospital in dimension of communication and relationship to work

1 ORIGINAL ARTICLE Vyhodnocení organizační kultury nemocnice v dimenzi komunikace a vztahu k práci Assessment of organizational c...

3 downloads 117 Views 242KB Size

Recommend Documents